Vyhlašujeme všeobecné referendum o zavedení web stránek SVJ. Výsledek probereme na nejbližším Shromáždění, případně hlasováním schválíme stránky a jejich rozpočet.