Společenství U Lesa
Prohlížíte stránky z pohledu řadového člena SVJ. Pro vyzkoušení všech funkcí si nechte vytvořit vlastní stránky na zkoušku.
Administrátor   26. 8. 2010
Souhlasíte se zavedením webových stránek?

Vyhlašujeme všeobecné referendum o zavedení web stránek SVJ. Výsledek probereme na nejbližším Shromáždění, případně hlasováním schválíme stránky a jejich rozpočet.

Váš hlas
Pro:
Proti:
Zdržel se: